Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2016

THỎ


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh nụ cười phụ nữ Việt Nam

THỎ

Thơ là cầu nối bạn phương xa
Thơ tặng niềm vui đát nước nhà
Thơ kết duyên tình bền vững mãi
Thơ gieo thiện mỹ đẹp thêm ra
Thơ làm nhân cách trong như ngọc
Thơ lọc tâm hồn sáng tựa ngà
Thơ nói thay lời ta muốn nói
Thơ hồn dân tộc.tiếng hoan ca…

              Ngày Thơ Việt Nam năm 2012

                            Tạ Anh Ngôi

Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016

ĐƯỢC CHEN

ĐƯỢC CHEN

Đã mấy mươi năm mới được chen
Người đông,đường hẹp chật như lèn
Trẻ già bất kể cao cùng thấp
Trai gái không phân lạ với quen
Người đẩy phía sau ra sức đẩy
Kẻ chèn bên cạnh cố công chèn
Âi ai cũng muốn lên đằng trước
Để bái Phạt Hoàng-Để được…hen !

                      Yên Tử,ngày 29-11-2016

                                Tạ Anh Ngôi

THĂM LẠI CHÙA BA VÀNG

LẠI VỀ THĂM LẠI CHÙA VÀNG
THẤY LÒNG TƯ THÁI GIỮA MANG MANG ...CHIỀU
                                                                  


Ba Vàng, ngày 29-11-2016
Photos & Giới thiệu : Tạ Anh Ngôi